Colabora

Versión en castellano

Galicia Bilingüe é unha asociación sen ánimo de lucro. O traballo que facemos lévase a cabo sen ningún tipo de remuneración. GB no recibiu xamais nin un só euro de diñeiro público, mantémonos fora do circuito das subvencións porque cremos que o noso labor debe levarse a cabo de maneira independente, libre, e só financiado coas aportacións das persoas que desexan lograr a liberdade de elección de lingua e o cesamento do adoutrinamento nacionalista no ensino. Cantas máis persoas nos axuden, máis actividades de denuncia e de defensa de dereitos poderemos levar a cabo. Neste momento estamos a pagar varios procesos xudiciais para que os cidadáns poidamos disfrutar dunha política lingüística democrática e un ensino libre de ideoloxización. Algúns destes procesos son promovidos por GB e outros son de cidadáns, entre eles pais, que acudiron a nós na procura de axuda.
Podes colaborar de moitas maneiras.

1. Podes facer un ingreso polo importe que estimes conveniente na seguinte conta ou a través de Pay Pal.

Titular: Galicia Bilingüe
Entidad: Banco Popular
. Número de cuenta: 0075 8902 14 0600846479

2. Podes suscribirte á nosa revista. Envíanos un e-mail a info@galiciabilingue.es e a recibirás na casa. Un exemplar custa 6 euros, os dous exemplares 10 euros ao ano.
3. PUEDES HACERTE SOCIO

Quero asociarme a Galicia Bilingüe con unha cuota de 18 euros ao trimestreQuero asociarme a Galicia Bilingüe con unha cuota de 30 euros ao trimestreQuero asociarme a Galicia Bilingüe con unha cuota de:

(indicar euros ao trimestre)

No caso de que as túas circunstancias persoais non te permitan temporalmente asumir o pago da cuota mínima, podes asociarte igualmente e enviar ao noso correo electrónico (ou por correo ordinario) un escrito para solicitar a exención do pago da cuota durante o tempo que estimes que persistirán esas circunstancias. Corresponde á xunta Directiva de GB acceder á exención do pago da cota, que che será comunicada xunto coa alta na nosa asociación.

No caso de que desexen darse de alta varios membros dunha mesma unidade familiar, poderán facelo todos os membros maiores de idade que o desexen co pago dunha soa cota mínima, sen prexuizo da posibilidade de beneficiarse da exención á que se refire o parágrafo anterior.

Nome e apelidos

Domicilio

Código Postal

Poboación

Teléfono

E-Mail

Data de nacemento

NIF

Se desexas domiciliar o teu recibo, descarga este modelo de domiciliación bancaria, cúbreo e lévao ao banco. Cubre os datos da túa conta y pasarémosche o recibo.

Transferencia bancaria

Titular da conta:

Codigo Conta Corrente

Se queres facer unha doazón puntual, sexas socio ou non de Galicia Bilingüe, podes facer unha transferencia pola cantidade que decidas doar á conta de GALICIA BILINGÜE. También podes facer o ingreso en efectivo nunha entidade bancaria. Se queres facer a doazón ao número de conta que indicaches sobre estas líneas, completa os seguintes apartados coa cantidade que desexas doar:

Donación de 30 €Donación de 60 €Donación de 100 €Donación de outra cantidade

Os datos da conta de GALICIA BILINGÜE son os seguintes:

Titular: Galicia Bilingüe

Entidade: Banco Popular

Número de conta: 0075 8902 14 0600846479


Protección de datos

Os datos de carácter persoal que se faciliten mediante o seguinte formulario quedarán rexistrados nun ficheiro da Asociación Galicia Bilingüe, coa finalidade de respostar ás consultas e poder tramitar os datos de alta de novos socios. Vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a Ricardo Torres Quiroga 19 3º A Vigo.